Femi Festival er en tilbagevendende 3-dags feministisk festival i Odense og blev første gang holdt i 2017 på Ungdomshuset. Formålet med festivalen er at stille spørgsmålstegn ved normer de og forestillinger vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på og leve som mennesker. Grundstenen i festivalen er feminismen som bliver belyst og undersøgt fra alle sider og vinkler. Dette sker igennem en række kunstneriske og kulturelle udtryk, blandt andet dans, musik og kunst men også debatter og oplæg danner grundlag for en åben og mangfoldig debat.

Femi Festival is an annual three-day feminist festival in Odense, which has been taking place at Ungdomshuset since 2017. The purpose of the festival is to question the norms and ideas we have about gender, and how our culture and upbringing shape the way we are and live as people. The cornerstone of the festival is feminism, which is explored and examined from all sides and angles. This happens through a number of artistic and cultural expressions, including dance, music and art, but also through debates and presentations grounded in openness and diversity of opinion.