OM

Femi Festival er en tilbagevendende 3-dags feministisk festival i Odense og blev første gang holdt i 2017 på Ungdomshuset. Formålet med festivalen er at stille spørgsmålstegn ved normer de og forestillinger vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på og leve som mennesker. Grundstenen i festivalen er feminismen som bliver belyst og undersøgt fra alle sider og vinkler. Dette sker igennem en række kunstneriske og kulturelle udtryk, blandt andet dans, musik og kunst men også debatter og oplæg danner grundlag for en åben og mangfoldig debat.

Tanken med Femi Festival er at skabe et rum hvor der er plads til alle. Et rum hvor samtalen kan leve og hvor forskellige holdninger bliver respekteret og udfordret. Debatten bliver i dag tit hård, særligt når det handler om feminisme. Under Femi Festival forsøger vi at fjerne den hårde tone og i stedet skabe en hyggelig stemning hvor de vigtige emner tages op, men hvor der også er plads til at have det sjovt.

Opstart og udvikling af Femi Festival

Festivalen er skabt og udviklet af frivillige med passion for den feministiske kamp. Arrangørgruppen er sammensat af vidt forskellige mennesker med forskellige emner de brænder for og dette skaber en diversitet i programmet. Her har vi en aktivistisk tilgang og flad struktur hvor dem der gør noget bestemmer hvad der skal ske. Alle kan bidrage med hvad end de føler overskud og kompetencer til og dette giver alle i arrangørgruppen et tilhørsforhold til festivalen.

Der bliver holdt et møde ca. 1 gang om måneden fra efteråret af og derefter intensiveres forløbet, når vi når tættere mod festivalen. Grundet den flade struktur vil det være dem, der møder op til møderne, der bestemmer, hvad der skal foregå.

Femi Festival 2024 er den 30. august til 1. september