ABOUT

**********************************************ENGLISH BELOW**********************************************

Femi Festival er en tilbagevendende 3-dags feministisk festival i Odense og blev første gang holdt i 2017 på Ungdomshuset. Formålet med festivalen er at stille spørgsmålstegn ved normer de og forestillinger vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på og leve som mennesker. Grundstenen i festivalen er feminismen som bliver belyst og undersøgt fra alle sider og vinkler. Dette sker igennem en række kunstneriske og kulturelle udtryk, blandt andet dans, musik og kunst men også debatter og oplæg danner grundlag for en åben og mangfoldig debat.

Tanken med Femi Festival er at skabe et rum hvor der er plads til alle. Et rum hvor samtalen kan leve og hvor forskellige holdninger bliver respekteret og udfordret. Debatten bliver i dag tit hård, særligt når det handler om feminisme. Under Femi Festival forsøger vi at fjerne den hårde tone og i stedet skabe en hyggelig stemning hvor de vigtige emner tages op, men hvor der også er plads til at have det sjovt.

Opstart og udvikling af Femi Festival

Festivalen er skabt og udviklet af frivillige med passion for den feministiske kamp. Arrangørgruppen er sammensat af vidt forskellige mennesker med forskellige emner de brænder for og dette skaber en diversitet i programmet. Her har vi en aktivistisk tilgang og flad struktur hvor dem der gør noget bestemmer hvad der skal ske. Alle kan bidrage med hvad end de føler overskud og kompetencer til og dette giver alle i arrangørgruppen et tilhørsforhold til festivalen.

Der bliver holdt et møde ca. 1 gang om måneden fra efteråret af og derefter intensiveres forløbet, når vi når tættere mod festivalen. Grundet den flade struktur vil det være dem, der møder op til møderne, der bestemmer, hvad der skal foregå.

Femi Festival 2024 er den 30. august til 1. september

***************************************************************************************************************

Femi Festival is an annual three-day feminist festival in Odense, which has been taking place at Ungdomshuset since 2017. The purpose of the festival is to question the norms and ideas we have about gender, and how our culture and upbringing shape the way we are and live as people. The cornerstone of the festival is feminism, which is explored and examined from all sides and angles. This happens through a number of artistic and cultural expressions, including dance, music and art, but also through debates and presentations grounded in openness and diversity of opinion.

The aim of the Femi Festival is to create an open space, where there is room for all kinds of experiences. A space where conversations can take place and where different points of view are respected, but also challenged. Debate today is often fierce, especially when it comes to feminism. At the Femi Festival we try to remove the harsh tones and instead create a ‘hygge’ environment where difficult topics can be discussed, while also creating space to have fun.

Planning and development of Femi Festival

The festival is organised and run by volunteers who are passionate about feminist struggles. The organising group is made up of a variety of people with different interests and this creates a diverse program. We have an activist approach and a flat structure, where individuals take responsibility for their role in the festival. Everyone contributes with their energy, skills and competencies, and this makes everyone in the organising group feel included in the festival.

We meet approximately once a month from autumn onwards, the process intensifies as we get closer to the festival. Because of the flat structure, it is those who participate in the meetings who make the decisions.

Femi Festival 2024 will run between 30th August and 1st September.