BYDELSSØSTRE

Bydelssøstre er kvinder fra Vollsmose, som gør en frivilligindsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede, og som detetablerede system har svært ved at nå. Bydelssøsteren lytter, formidler vigtigeinformationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpekvinden videre. Bydelssøstrene har en empowermentorienteret tilgang og harfokus på at styrke kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Til Femi Festival fortæller 4 bydelssøstre deres egne personlige historier.